רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים (בסמסטר נתון)  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
אביב 2020
סמסטר נוכחי
קיץ 2020
סמסטר הבא
חורף 2020-2021
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ'  מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח'  מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב  ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה  מערכות הפעלה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות  מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים  אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234128 מבוא למחשב בשפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת פייתוןדף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון מבוא למחשב בשפת פייתון ניתן בסמסטר קיץ 2020 מבוא למחשב בשפת פייתון ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר קיץ 2020 קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1  מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'  מבוא למדעי המחשב נ' ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1  אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"חדף הבית של לוגיקה למדמ"ח  לוגיקה למדמ"ח ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב בפרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב ניתן בסמסטר אביב 2020   
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי  פרויקט תעשיתי ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת  גרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותידף הבית של סדנה בתכנות תחרותי   
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב   סילבוס של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב 
236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע מידע קטלוגי עבור עיבוד אותות, תמונות ומידעדף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע  עיבוד אותות, תמונות ומידע ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים  מבנה מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצותמאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2020   
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד שפות טבעיות  מבוא לעיבוד שפות טבעיות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדעי המחשב 2דף הבית של לוגיקה למדעי המחשב 2   
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה  מבוא לתורת הצפינה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיותדף הבית של תורת הסיבוכיות   
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות  שפות תכנות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידע  מערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מפרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2020  פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציהדף הבית של מבוא לאופטימיזציה   
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומיםדף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים  האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדבריםדף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים  פרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםדף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים  פרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנטדף הבית של תקשורת באינטרנט   
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנה  מבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות  תורת החישוביות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236345 אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' מידע קטלוגי עבור אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'   סילבוס של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' 
236346 פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשבדף הבית של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב סילבוס של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב   
236347 ניתוח וסינתזה של תוכנה מידע קטלוגי עבור ניתוח וסינתזה של תוכנהדף הבית של ניתוח וסינתזה של תוכנה   
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע  פרויקט באבטחת מידע ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות  הגנה ברשתות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרות  מערכות מבוזרות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2דף הבית של אלגוריתמים 2   
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה  תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236363 מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור מסדי נתוניםדף הבית של מסדי נתונים  מסדי נתונים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר  תכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזרדף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר  פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים  שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236376 הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלהדף הבית של הנדסת מערכות הפעלה   
236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים בגרפיםדף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים   
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאות  עקרונות ניהול מידע חסר ודאות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236379 קידוד ואלגוריתמים לזכרונות מידע קטלוגי עבור קידוד ואלגוריתמים לזכרונות  קידוד ואלגוריתמים לזכרונות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'  פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236388 פרויקט במערכות אחסון מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות אחסוןדף הבית של פרויקט במערכות אחסון   
236490 אבטחת מחשבים מידע קטלוגי עבור אבטחת מחשבים  אבטחת מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236496 הנדסה לאחור מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחור  הנדסה לאחור ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236500 קריפטאנליזה מידע קטלוגי עבור קריפטאנליזה  קריפטאנליזה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתדף הבית של מבוא לבינה מלאכותית  מבוא לבינה מלאכותית ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותיתדף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית   
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנהדף הבית של פרויקט המשך בתוכנה  פרויקט המשך בתוכנה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236506 קריפטולוגיה מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיהדף הבית של קריפטולוגיה   
236518 סיבוכיות תקשורת מידע קטלוגי עבור סיבוכיות תקשורת  סיבוכיות תקשורת ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידעדף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע   
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב  אלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישוביתדף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקהפרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2020   
236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות מידע קטלוגי עבור מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניותדף הבית של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות   
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1   
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2   
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3   
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4 
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5  נושאים מתקדמים במ"מ 5 ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10 
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה   סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה 
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת  נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות הדף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה   סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה 
236634 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה  נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236640 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית הדף הבית של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה סילבוס של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה   
236644 נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בחישוב מדעי הדף הבית של נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה סילבוס של נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה   
236650 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה הדף הבית של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה  נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנהדף הבית של תיכון תוכנה   
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים  תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מדף הבית של מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ   
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישובית  גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותדף הבית של פרויקט במערכות נבונות  פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות  מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי מידע קטלוגי עבור יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבידף הבית של יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי   
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישובייםדף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים  למידה עמוקה על מאיצים חישוביים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236790 שיטות רב-סריג מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריג  שיטות רב-סריג ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1  סמינר במדעי המחשב 1 ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2 
236803 סמינר במדעי המחשב 3 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 3  סמינר במדעי המחשב 3 ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4   סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4 
236805 סמינר במדעי המחשב 5 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 5דף הבית של סמינר במדעי המחשב 5 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 5  סמינר במדעי המחשב 5 ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים  סמינר באלגוריתמים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236816 סמינר בגרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור סמינר בגרפיקה ממוחשבת  סמינר בגרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקה  סמינר בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236819 סמינר ברשתות תקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור סמינר ברשתות תקשורת מחשביםדף הבית של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים סילבוס של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים   
236824 סמינר ברובוטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר ברובוטיקהדף הבית של סמינר ברובוטיקה סילבוס של סמינר ברובוטיקה   סילבוס של סמינר ברובוטיקה 
236825 סמינר באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים מבוזרים  סמינר באלגוריתמים מבוזרים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםדף הבית של פרויקט במערכות מחשבים  פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236829 סמינר באלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמי קירובדף הבית של סמינר באלגוריתמי קירוב סילבוס של סמינר באלגוריתמי קירוב  סמינר באלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236831 סמינר בגאומטריה דיסקרטית מידע קטלוגי עבור סמינר בגאומטריה דיסקרטית  סמינר בגאומטריה דיסקרטית ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידעדף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע   
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלי  עיבוד תמונות דיגיטלי ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת  ראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתדף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת  פרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה  מבוא לרובוטיקה ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר חורף 2020-2021 
236991 פרויקט בחישוב קוונטי מידע קטלוגי עבור פרויקט בחישוב קוונטידף הבית של פרויקט בחישוב קוונטי   
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית  גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2020