רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים (בסמסטר נתון)  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
אביב 2019
סמסטר קיץ
קיץ 2019
סמסטר נוכחי
חורף 2019-2020
סמסטר הבא
אביב 2020
234112 מבוא למחשב - שפת סי מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי   
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר אביב 2020 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר אביב 2020 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב  דף הבית של ארגון ותכנות המחשב ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר אביב 2020 
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה  דף הבית של מערכות הפעלה מערכות הפעלה ניתן בסמסטר אביב 2020 
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר אביב 2020 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים  דף הבית של אלגוריתמים נומריים אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר אביב 2020 
234128 מבוא למחשב בשפת פייתון מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת פייתוןמבוא למחשב בשפת פייתון ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מבוא למחשב בשפת פייתון מבוא למחשב בשפת פייתון ניתן בסמסטר אביב 2020 
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"חדף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  דף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח ניתן בסמסטר אביב 2020 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר אביב 2020 
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1  דף הבית של מבני נתונים 1 מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר אביב 2020 
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ'  דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ'  
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1  דף הבית של אלגוריתמים 1 אלגוריתמים 1 ניתן בסמסטר אביב 2020 
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"חדף הבית של לוגיקה למדמ"ח  דף הבית של לוגיקה למדמ"ח לוגיקה למדמ"ח ניתן בסמסטר אביב 2020 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב אפרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב   פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב ניתן בסמסטר אביב 2020 
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתי  דף הבית של פרויקט תעשיתי  
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבתגרפיקה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של גרפיקה ממוחשבת  
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונותפרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותי   דף הבית של סדנה בתכנות תחרותי 
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשבמבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב סילבוס של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב  
236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע מידע קטלוגי עבור עיבוד אותות, תמונות ומידעדף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע  דף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע עיבוד אותות, תמונות ומידע ניתן בסמסטר אביב 2020 
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים  דף הבית של מבנה מחשבים מבנה מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2020 
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצות   מאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2020 
236304 לוגיקה למדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדעי המחשב 2   לוגיקה למדעי המחשב 2 ניתן בסמסטר אביב 2020 
236306 גרפים מקריים מידע קטלוגי עבור גרפים מקרייםגרפים מקריים ניתן בסמסטר אביב 2019  גרפים מקריים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020  
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינהמבוא לתורת הצפינה ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מבוא לתורת הצפינה  
236313 תורת הסיבוכיות מידע קטלוגי עבור תורת הסיבוכיותתורת הסיבוכיות ניתן בסמסטר אביב 2019  תורת הסיבוכיות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 תורת הסיבוכיות ניתן בסמסטר אביב 2020 
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות שפות תכנות ניתן בסמסטר אביב 2020 
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעמערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מערכות אחסון מידע  
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מפרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2019  פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2020 
236328 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ  פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ ניתן בסמסטר חורף 2019-2020  
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציה   מבוא לאופטימיזציה ניתן בסמסטר אביב 2020 
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים   האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר אביב 2020 
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדברים   פרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר אביב 2020 
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים מבוא לרשתות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2020 
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשביםפרויקט בתקשורת מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים 
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנט   תקשורת באינטרנט ניתן בסמסטר אביב 2020 
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנהמבוא לאימות תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מבוא לאימות תוכנה  
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות  דף הבית של תורת החישוביות תורת החישוביות ניתן בסמסטר אביב 2020 
236346 פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב    סילבוס של פרויקט באימות תכניות בעזרת מחשב 
236347 ניתוח וסינתזה של תוכנה מידע קטלוגי עבור ניתוח וסינתזה של תוכנה   ניתוח וסינתזה של תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2020 
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע  דף הבית של פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע 
236350 הגנה ברשתות מידע קטלוגי עבור הגנה ברשתותדף הבית של הגנה ברשתות  דף הבית של הגנה ברשתות הגנה ברשתות ניתן בסמסטר אביב 2020 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרותמערכות מבוזרות ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מערכות מבוזרות  
236356 תאוריה של מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור תאוריה של מערכות מסד נתוניםתאוריה של מערכות מסד נתונים ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של תאוריה של מערכות מסד נתונים  
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2   אלגוריתמים 2 ניתן בסמסטר אביב 2020 
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה  דף הבית של תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר אביב 2020 
236363 מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור מערכות מסד נתוניםדף הבית של מערכות מסד נתונים  דף הבית של מערכות מסד נתונים מערכות מסד נתונים ניתן בסמסטר אביב 2020 
236366 פרויקט במערכות הפעלה מ מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות הפעלה מפרויקט במערכות הפעלה מ ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של פרויקט במערכות הפעלה מ  
236369 ניהול מידע ברשת האינטרנט מידע קטלוגי עבור ניהול מידע ברשת האינטרנטניהול מידע ברשת האינטרנט ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של ניהול מידע ברשת האינטרנט סילבוס של ניהול מידע ברשת האינטרנט  
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזרתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר  
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזרפרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר אביב 2019   דף הבית של פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר 
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמיםשיטות הסתברותיות ואלגוריתמים ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים  
236376 הנדסת מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור הנדסת מערכות הפעלה   הנדסת מערכות הפעלה ניתן בסמסטר אביב 2020 
236377 אלגוריתמים מבוזרים בגרפים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזרים בגרפים   דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים בגרפים 
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'  
236388 פרויקט במערכות אחסון מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות אחסון   פרויקט במערכות אחסון ניתן בסמסטר אביב 2020 
236490 אבטחת מחשבים מידע קטלוגי עבור אבטחת מחשביםאבטחת מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של אבטחת מחשבים  
236496 הנדסה לאחור מידע קטלוגי עבור הנדסה לאחורהנדסה לאחור ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של הנדסה לאחור  
236500 קריפטאנליזה מידע קטלוגי עבור קריפטאנליזהקריפטאנליזה ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של קריפטאנליזה  
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותיתמבוא לבינה מלאכותית ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית סילבוס של מבוא לבינה מלאכותית מבוא לבינה מלאכותית ניתן בסמסטר אביב 2020 
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותית   פרויקט בבינה מלאכותית ניתן בסמסטר אביב 2020 
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנהדף הבית של פרויקט המשך בתוכנה   סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה פרויקט המשך בתוכנה ניתן בסמסטר אביב 2020 
236506 קריפטולוגיה מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיה   דף הבית של קריפטולוגיה 
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידע   דף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע 
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירובאלגוריתמי קירוב ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של אלגוריתמי קירוב  
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   אלגוריתמים בביולוגיה חישובית ניתן בסמסטר אביב 2020 
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקהפרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2019  פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 פרויקט בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2020 
236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות מידע קטלוגי עבור מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות   מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות ניתן בסמסטר אביב 2020 
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1    סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2 
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3 
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4  
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5  
236608 נושאים מתקדמים במ"מ 8 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 8 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 8 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8  
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10  
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה הנושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה  
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הנושאים מתקדמים באלגוריתמים ה ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה  סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה 
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת    סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת 
236622 נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה'  דף הבית של נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' סילבוס של נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה'  
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה   דף הבית של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה 
236634 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים הנושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה סילבוס של נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה  
236640 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה    סילבוס של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה 
236644 נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה    סילבוס של נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה 
236645 נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה+ת   נושאים מתקדמים בחישוב מדעי ה+ת ניתן בסמסטר אביב 2020 
236650 נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה    סילבוס של נושאים מתקדמים בהנדסת תוכנה ה 
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנה   תיכון תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2020 
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר אביב 2020 
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ   מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ ניתן בסמסטר אביב 2020 
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישוביתדף הבית של גיאומטריה חישובית  גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר חורף 2019-2020  
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של פרויקט במערכות נבונות פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר אביב 2020 
236755 אלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים מבוזריםאלגוריתמים מבוזרים ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של אלגוריתמים מבוזרים סילבוס של אלגוריתמים מבוזרים  
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות  דף הבית של מבוא למערכות לומדות מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר אביב 2020 
236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי מידע קטלוגי עבור יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי   יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי ניתן בסמסטר אביב 2020 
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמיאלגוריתמים לניהול זכרון דינמי ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי  
236781 למידה עמוקה על מאיצים חישוביים מידע קטלוגי עבור למידה עמוקה על מאיצים חישובייםלמידה עמוקה על מאיצים חישוביים ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של למידה עמוקה על מאיצים חישוביים למידה עמוקה על מאיצים חישוביים ניתן בסמסטר אביב 2020 
236790 שיטות רב-סריג מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריגשיטות רב-סריג ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של שיטות רב-סריג  
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1  דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 סמינר במדעי המחשב 1 ניתן בסמסטר אביב 2020 
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2סמינר במדעי המחשב 2 ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2  
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4  דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4 
236805 סמינר במדעי המחשב 5 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 5    סילבוס של סמינר במדעי המחשב 5 
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמיםסמינר באלגוריתמים ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של סמינר באלגוריתמים  
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקהסמינר בביואינפורמטיקה ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה  
236819 סמינר ברשתות תקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור סמינר ברשתות תקשורת מחשבים    סילבוס של סמינר ברשתות תקשורת מחשבים 
236824 סמינר ברובוטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר ברובוטיקהסמינר ברובוטיקה ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של סמינר ברובוטיקה דף הבית של סמינר ברובוטיקה סילבוס של סמינר ברובוטיקה 
236826 סמינר במסדי נתונים מידע קטלוגי עבור סמינר במסדי נתוניםדף הבית של סמינר במסדי נתונים  דף הבית של סמינר במסדי נתונים  
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםפרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2019  פרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר חורף 2019-2020 דף הבית של פרויקט במערכות מחשבים 
236829 סמינר באלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמי קירוב   דף הבית של סמינר באלגוריתמי קירוב סילבוס של סמינר באלגוריתמי קירוב 
236831 סמינר בגאומטריה דיסקרטית מידע קטלוגי עבור סמינר בגאומטריה דיסקרטיתסמינר בגאומטריה דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2019   סילבוס של סמינר בגאומטריה דיסקרטית  
236832 סמינר בתכנות מקבילי מידע קטלוגי עבור סמינר בתכנות מקביליסמינר בתכנות מקבילי ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של סמינר בתכנות מקבילי  
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידע   דף הבית של סמינר במערכות אחסון מידע סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע 
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטליעיבוד תמונות דיגיטלי ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי  
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטריתראיה חישובית גאומטרית ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של ראיה חישובית גאומטרית  
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותותייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר אביב 2019  ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2019-2020  
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבתראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של ראיה ממוחשבת  
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבתפרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של פרויקט בראיה ממוחשבת פרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2020 
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקהמבוא לרובוטיקה ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מבוא לרובוטיקה  
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטיתמבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית ניתן בסמסטר אביב 2019  דף הבית של מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  
236991 פרויקט בחישוב קוונטי מידע קטלוגי עבור פרויקט בחישוב קוונטי   דף הבית של פרויקט בחישוב קוונטי 
238739 גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית     גאומטריה אלגוריתמית דיסקרטית ניתן בסמסטר אביב 2020