רשימת הקורסים

באפשרותכם לצפות ברשימת הקורסים ממוינת לפי שם קורס.

[ניתן בסמסטר] משמעותו שהקורס ניתן, אבל אין עדיין מידע עליו.

באפשרותכם לצפות ב רשימת קורסים התומכים בהוראה באנגלית

באפשרותכם לצפות ב רשימת כל הקורסים  פרוייקטים   קורסים מתקדמים   סמינרים

מספר קורסשם קורסUGסמסטר קודם
אביב 2018
סמסטר קיץ
קיץ 2018
סמסטר נוכחי
חורף 2018-2019
סמסטר הבא
אביב 2019
234111 מבוא למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשבדף הבית של מבוא למדעי המחשב דף הבית של מבוא למדעי המחשב דף הבית של מבוא למדעי המחשב  
234112 מבוא למחשב - שפת סי מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב - שפת סידף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי דף הבית של מבוא למחשב - שפת סי 
234114 מבוא למדעי המחשב מ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב מ'דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' דף הבית של מבוא למדעי המחשב מ' מבוא למדעי המחשב מ' ניתן בסמסטר אביב 2019 
234117 מבוא למדעי המחשב ח' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב ח'דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' דף הבית של מבוא למדעי המחשב ח' מבוא למדעי המחשב ח' ניתן בסמסטר אביב 2019 
234118 ארגון ותכנות המחשב מידע קטלוגי עבור ארגון ותכנות המחשבדף הבית של ארגון ותכנות המחשב  דף הבית של ארגון ותכנות המחשב ארגון ותכנות המחשב ניתן בסמסטר אביב 2019 
234122 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכותדף הבית של מבוא לתכנות מערכות דף הבית של מבוא לתכנות מערכות   
234123 מערכות הפעלה מידע קטלוגי עבור מערכות הפעלהדף הבית של מערכות הפעלה  דף הבית של מערכות הפעלה דף הבית של מערכות הפעלה 
234124 מבוא לתכנות מערכות מידע קטלוגי עבור מבוא לתכנות מערכות  דף הבית של מבוא לתכנות מערכות מבוא לתכנות מערכות ניתן בסמסטר אביב 2019 
234125 אלגוריתמים נומריים מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים נומרייםדף הבית של אלגוריתמים נומריים  דף הבית של אלגוריתמים נומריים אלגוריתמים נומריים ניתן בסמסטר אביב 2019 
234127 מבוא למחשב בשפת מטלאב מידע קטלוגי עבור מבוא למחשב בשפת מטלאב  דף הבית של מבוא למחשב בשפת מטלאב  
234129 מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח  דף הבית של מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח מבוא לתורת הקבוצות ואוטומטים למדמ"ח ניתן בסמסטר אביב 2019 
234141 קומבינטוריקה למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור קומבינטוריקה למדעי המחשבדף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב דף הבית של קומבינטוריקה למדעי המחשב קומבינטוריקה למדעי המחשב ניתן בסמסטר אביב 2019 
234218 מבני נתונים 1 מידע קטלוגי עבור מבני נתונים 1דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 דף הבית של מבני נתונים 1 מבני נתונים 1 ניתן בסמסטר אביב 2019 
234221 מבוא למדעי המחשב נ' מידע קטלוגי עבור מבוא למדעי המחשב נ'  דף הבית של מבוא למדעי המחשב נ' מבוא למדעי המחשב נ' ניתן בסמסטר אביב 2019 
234247 אלגוריתמים 1 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 1דף הבית של אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1 דף הבית של אלגוריתמים 1 
234262 תכן לוגי מידע קטלוגי עבור תכן לוגידף הבית של תכן לוגי  דף הבית של תכן לוגי תכן לוגי ניתן בסמסטר אביב 2019 
234267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשביםדף הבית של מבנה מחשבים    
234270 ניהול פרוייקטי תוכנה מידע קטלוגי עבור ניהול פרוייקטי תוכנהניהול פרוייקטי תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2018    
234291 פרויקט 2 במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור פרויקט 2 במדעי המחשב  דף הבית של פרויקט 2 במדעי המחשב  
234292 לוגיקה למדמ"ח מידע קטלוגי עבור לוגיקה למדמ"ח   לוגיקה למדמ"ח ניתן בסמסטר אביב 2019 
234293 לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב מידע קטלוגי עבור לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשבדף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב  דף הבית של לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב לוגיקה ותורת הקבוצות למדעי המחשב ניתן בסמסטר אביב 2019 
234311 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א  פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב א ניתן בסמסטר חורף 2018-2019  
234312 פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב מידע קטלוגי עבור פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב בדף הבית של פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב   פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה-שלב ב ניתן בסמסטר אביב 2019 
234313 פרויקט תעשיתי מידע קטלוגי עבור פרויקט תעשיתידף הבית של פרויקט תעשיתי  דף הבית של פרויקט תעשיתי דף הבית של פרויקט תעשיתי 
234319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנותדף הבית של שפות תכנות דף הבית של שפות תכנות   
234322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידעדף הבית של מערכות אחסון מידע  דף הבית של מערכות אחסון מידע  
234325 גרפיקה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור גרפיקה ממוחשבת  דף הבית של גרפיקה ממוחשבת  
234326 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה'פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר אביב 2018  דף הבית של פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' פרויקט בגרפיקה ממוחשבת ה' ניתן בסמסטר אביב 2019 
234329 פרויקט בעיבוד וניתוח תמונות מידע קטלוגי עבור פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות סילבוס של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות  דף הבית של פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות פרויקט  בעיבוד וניתוח תמונות ניתן בסמסטר אביב 2019 
234900 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותידף הבית של סדנה בתכנות תחרותי    
234901 סדנה בתכנות תחרותי מידע קטלוגי עבור סדנה בתכנות תחרותי   דף הבית של סדנה בתכנות תחרותי 
236001 מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב מידע קטלוגי עבור מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב  דף הבית של מבוא למחקר פקולטי במדעי המחשב  
236026 ידע ומשחקים במערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור ידע ומשחקים במערכות מבוזרותידע ומשחקים במערכות מבוזרות ניתן בסמסטר אביב 2018   ידע ומשחקים במערכות מבוזרות ניתן בסמסטר אביב 2019 
236200 עיבוד אותות, תמונות ומידע מידע קטלוגי עבור עיבוד אותות, תמונות ומידע  דף הבית של עיבוד אותות, תמונות ומידע עיבוד אותות, תמונות ומידע ניתן בסמסטר אביב 2019 
236267 מבנה מחשבים מידע קטלוגי עבור מבנה מחשבים  דף הבית של מבנה מחשבים מבנה מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2019 
236268 ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה מידע קטלוגי עבור ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה  ארכיטקטורת מעבדים בגישה בונה ניתן בסמסטר חורף 2018-2019  
236278 מאיצים חישוביים ומערכות מואצות מידע קטלוגי עבור מאיצים חישוביים ומערכות מואצותמאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2018   מאיצים חישוביים ומערכות מואצות ניתן בסמסטר אביב 2019 
236299 מבוא לעיבוד שפות טבעיות מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד שפות טבעיותדף הבית של מבוא לעיבוד שפות טבעיות סילבוס של מבוא לעיבוד שפות טבעיות    
236307 גרפים מרחיבים ושימושיהם מידע קטלוגי עבור גרפים מרחיבים ושימושיהם    סילבוס של גרפים מרחיבים ושימושיהם 
236309 מבוא לתורת הצפינה מידע קטלוגי עבור מבוא לתורת הצפינה  דף הבית של מבוא לתורת הצפינה  
236310 תורת השפות הפורמלית מידע קטלוגי עבור תורת השפות הפורמלית  דף הבית של תורת השפות הפורמלית  
236319 שפות תכנות מידע קטלוגי עבור שפות תכנות  דף הבית של שפות תכנות שפות תכנות ניתן בסמסטר אביב 2019 
236321 שיטות בהנדסת תוכנה מידע קטלוגי עבור שיטות בהנדסת תוכנהדף הבית של שיטות בהנדסת תוכנה    
236322 מערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור מערכות אחסון מידע  דף הבית של מערכות אחסון מידע  
236323 פרויקט בעיבוד נתונים מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בעיבוד נתונים מפרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2018   פרויקט בעיבוד נתונים מ ניתן בסמסטר אביב 2019 
236327 עיבוד תמונות ואותות במחשב מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות ואותות במחשבדף הבית של עיבוד תמונות ואותות במחשב    
236328 פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ מידע קטלוגי עבור פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מפרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ ניתן בסמסטר אביב 2018   פרויקט בגרפיקה ממוחשבת מ ניתן בסמסטר אביב 2019 
236329 עיבוד ספרתי של גאומטריה מידע קטלוגי עבור עיבוד ספרתי של גאומטריהדף הבית של עיבוד ספרתי של גאומטריה   עיבוד ספרתי של גאומטריה ניתן בסמסטר אביב 2019 
236330 מבוא לאופטימיזציה מידע קטלוגי עבור מבוא לאופטימיזציה סילבוס של מבוא לאופטימיזציה   מבוא לאופטימיזציה ניתן בסמסטר אביב 2019 
236331 גדירות וחישוביות מידע קטלוגי עבור גדירות וחישוביות  דף הבית של גדירות וחישוביות  
236332 האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים מידע קטלוגי עבור האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומיםהאינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר אביב 2018  דף הבית של האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים האינטרנט של הדברים - טכנולוגיות ויישומים ניתן בסמסטר אביב 2019 
236333 פרויקט באינטרנט של הדברים מידע קטלוגי עבור פרויקט באינטרנט של הדבריםפרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר אביב 2018  דף הבית של פרויקט באינטרנט של הדברים פרויקט באינטרנט של הדברים ניתן בסמסטר אביב 2019 
236334 מבוא לרשתות מחשבים מידע קטלוגי עבור מבוא לרשתות מחשביםדף הבית של מבוא לרשתות מחשבים  דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים דף הבית של מבוא לרשתות מחשבים 
236336 פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות מידע קטלוגי עבור פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיותדף הבית של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות סילבוס של פתרון נומרי של משוואות דיפ חלקיות    
236340 פרויקט בתקשורת מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט בתקשורת מחשבים סילבוס של פרויקט בתקשורת מחשבים  דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים סילבוס של פרויקט בתקשורת מחשבים דף הבית של פרויקט בתקשורת מחשבים 
236341 תקשורת באינטרנט מידע קטלוגי עבור תקשורת באינטרנט   תקשורת באינטרנט ניתן בסמסטר אביב 2019 
236342 מבוא לאימות תוכנה מידע קטלוגי עבור מבוא לאימות תוכנה  דף הבית של מבוא לאימות תוכנה  
236343 תורת החישוביות מידע קטלוגי עבור תורת החישוביותדף הבית של תורת החישוביות  דף הבית של תורת החישוביות תורת החישוביות ניתן בסמסטר אביב 2019 
236345 אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' מידע קטלוגי עבור אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה'   דף הבית של אימות אוטומטי של מער תוכנה וחומרה' 
236348 מבוא לממשקי אדם-מחשב מידע קטלוגי עבור מבוא לממשקי אדם-מחשבדף הבית של מבוא לממשקי אדם-מחשב    
236349 פרויקט באבטחת מידע מידע קטלוגי עבור פרויקט באבטחת מידעדף הבית של פרויקט באבטחת מידע  דף הבית של פרויקט באבטחת מידע דף הבית של פרויקט באבטחת מידע 
236350 הגנה במערכות מתוכנתות מידע קטלוגי עבור הגנה במערכות מתוכנתותדף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות  דף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות דף הבית של הגנה במערכות מתוכנתות 
236351 מערכות מבוזרות מידע קטלוגי עבור מערכות מבוזרות  דף הבית של מערכות מבוזרות  
236353 אוטומטים ושפות פורמליות מידע קטלוגי עבור אוטומטים ושפות פורמליותדף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות דף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות דף הבית של אוטומטים ושפות פורמליות אוטומטים ושפות פורמליות ניתן בסמסטר אביב 2019 
236358 נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזריםדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים מבוזרים    
236359 אלגוריתמים 2 מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים 2  אלגוריתמים 2 ניתן בסמסטר חורף 2018-2019 אלגוריתמים 2 ניתן בסמסטר אביב 2019 
236360 תורת הקומפילציה מידע קטלוגי עבור תורת הקומפילציהדף הבית של תורת הקומפילציה  דף הבית של תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה ניתן בסמסטר אביב 2019 
236363 מערכות מסד נתונים מידע קטלוגי עבור מערכות מסד נתוניםדף הבית של מערכות מסד נתונים  דף הבית של מערכות מסד נתונים מערכות מסד נתונים ניתן בסמסטר אביב 2019 
236370 תכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור תכנות מקבילי ומבוזר  דף הבית של תכנות מקבילי ומבוזר  
236371 פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר מידע קטלוגי עבור פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזרפרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר אביב 2018   פרויקט בתכנות מקבילי ומבוזר ניתן בסמסטר אביב 2019 
236374 שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים מידע קטלוגי עבור שיטות הסתברותיות ואלגוריתמיםדף הבית של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים סילבוס של שיטות הסתברותיות ואלגוריתמים    
236378 עקרונות ניהול מידע חסר ודאות מידע קטלוגי עבור עקרונות ניהול מידע חסר ודאותדף הבית של עקרונות ניהול מידע חסר ודאות  דף הבית של עקרונות ניהול מידע חסר ודאות  
236381 פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' מידע קטלוגי עבור פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2018  סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב'  סילבוס של פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' פרויקט ב-וי.אל.אס.אי. ב' ניתן בסמסטר אביב 2019 
236499 פרויקט בחומות אש מידע קטלוגי עבור פרויקט בחומות אשדף הבית של פרויקט בחומות אש  דף הבית של פרויקט בחומות אש דף הבית של פרויקט בחומות אש 
236500 קריפטאנליזה מידע קטלוגי עבור קריפטאנליזה  דף הבית של קריפטאנליזה  
236501 מבוא לבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור מבוא לבינה מלאכותית  דף הבית של מבוא לבינה מלאכותית  
236502 פרויקט בבינה מלאכותית מידע קטלוגי עבור פרויקט בבינה מלאכותיתדף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית   דף הבית של פרויקט בבינה מלאכותית 
236503 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 דף הבית של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1, סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1  סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 1 
236504 פרויקט המשך בתוכנה מידע קטלוגי עבור פרויקט המשך בתוכנה  דף הבית של פרויקט המשך בתוכנה סילבוס של פרויקט המשך בתוכנה  
236506 קריפטולוגיה מידע קטלוגי עבור קריפטולוגיהדף הבית של קריפטולוגיה   דף הבית של קריפטולוגיה 
236508 קריפטוגרפיה וסיבוכיות מידע קטלוגי עבור קריפטוגרפיה וסיבוכיות  דף הבית של קריפטוגרפיה וסיבוכיות  
236510 ממוש מערכות מסדי נתונים מידע קטלוגי עבור ממוש מערכות מסדי נתוניםדף הבית של ממוש מערכות מסדי נתונים   ממוש מערכות מסדי נתונים ניתן בסמסטר אביב 2019 
236518 סיבוכיות תקשורת מידע קטלוגי עבור סיבוכיות תקשורת   סיבוכיות תקשורת ניתן בסמסטר אביב 2019 
236520 קידוד במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור קידוד במערכות אחסון מידעקידוד במערכות אחסון מידע ניתן בסמסטר אביב 2018   דף הבית של קידוד במערכות אחסון מידע 
236521 אלגוריתמי קירוב מידע קטלוגי עבור אלגוריתמי קירוב  דף הבית של אלגוריתמי קירוב  
236522 אלגוריתמים בביולוגיה חישובית מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים בביולוגיה חישוביתדף הבית של אלגוריתמים בביולוגיה חישובית   אלגוריתמים בביולוגיה חישובית ניתן בסמסטר אביב 2019 
236523 מבוא לביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לביואינפורמטיקה  דף הבית של מבוא לביואינפורמטיקה  
236524 פרויקט בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור פרויקט בביואינפורמטיקה  דף הבית של פרויקט בביואינפורמטיקה  
236525 מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות מידע קטלוגי עבור מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניותדף הבית של מבוא לקידוד רשת, חסמים ובניות    
236526 פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2   סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2  סילבוס של פרויקט תכנות מתקדם במדעי המחשב 2 
236601 נושאים מתקדמים במ"מ 1 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 1דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 1 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1   סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 1 
236602 נושאים מתקדמים במ"מ 2 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 2 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 2 
236603 נושאים מתקדמים במ"מ 3 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 3 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3, סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 3 
236604 נושאים מתקדמים במ"מ 4 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 4 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4    סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 4 
236605 נושאים מתקדמים במ"מ 5 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 5דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 5 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 5 
236606 נושאים מתקדמים במ"מ 6 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 6דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6 דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 6 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 6 
236607 נושאים מתקדמים במ"מ 7 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 7דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 7 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 7  
236608 נושאים מתקדמים במ"מ 8 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 8  דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 8 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8  סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 8 
236610 נושאים מתקדמים במ"מ 10 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 10דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 10 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10    סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 10 
236611 נושאים מתקדמים במ"מ 11 מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים במ"מ 11דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 11 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 11   דף הבית של נושאים מתקדמים במ"מ 11 סילבוס של נושאים מתקדמים במ"מ 11 
236613 נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה הדף הבית של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה סילבוס של נושאים מתקדמים בקריפטולוגיה ה    
236620 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים הדף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה  דף הבית של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה  
236621 נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת    סילבוס של נושאים מתקדמים באלגוריתמים ה+ת 
236622 נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה'    סילבוס של נושאים מתקדמים מס 2 באלגוריתמים ה' 
236624 נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה    סילבוס של נושאים מתקדמים בשיטות אימות פורמליות ה 
236628 נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה  דף הבית של נושאים מתקדמים בגרפיקה ממוחשבת ה  
236631 נושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה+ת  נושאים מתקדמים בבלשנות חישובית ה+ת ניתן בסמסטר חורף 2018-2019  
236634 נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה   סילבוס של נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת מחשבים ה  
236638 נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות הדף הבית של נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתכנון וניתוח רשתות ה    
236640 נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית הדף הבית של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה סילבוס של נושאים מתקדמים באינפורמציה קוונטית ה    
236646 נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה  דף הבית של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה סילבוס של נושאים מתקדמים בתאוריה של מדעי המחשב ה  
236648 נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה סילבוס של נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה    סילבוס של נושאים מתקדמים בסיבוכיות ה 
236652 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה   דף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה סילבוס של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה 
236653 נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת מידע קטלוגי עבור נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+תדף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת  דף הבית של נושאים מתקדמים באבטחת מידע ה+ת  
236698 הבטחת איכות תוכנה מידע קטלוגי עבור הבטחת איכות תוכנהדף הבית של הבטחת איכות תוכנה    
236700 תיכון תוכנה מידע קטלוגי עבור תיכון תוכנהדף הבית של תיכון תוכנה   תיכון תוכנה ניתן בסמסטר אביב 2019 
236703 תכנות מונחה עצמים מידע קטלוגי עבור תכנות מונחה עצמיםדף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים דף הבית של תכנות מונחה עצמים תכנות מונחה עצמים ניתן בסמסטר אביב 2019 
236714 נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים מידע קטלוגי עבור נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים סילבוס של נושאים בהוכחה אוטומטית של משפטים    
236716 מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ מידע קטלוגי עבור מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ   מודלים גיאומטריים במערכות תיב"מ ניתן בסמסטר אביב 2019 
236719 גיאומטריה חישובית מידע קטלוגי עבור גיאומטריה חישוביתגיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר אביב 2018   גיאומטריה חישובית ניתן בסמסטר אביב 2019 
236754 פרויקט במערכות נבונות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות נבונותפרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר אביב 2018  דף הבית של פרויקט במערכות נבונות פרויקט במערכות נבונות ניתן בסמסטר אביב 2019 
236756 מבוא למערכות לומדות מידע קטלוגי עבור מבוא למערכות לומדותדף הבית של מבוא למערכות לומדות   מבוא למערכות לומדות ניתן בסמסטר אביב 2019 
236757 פרויקט במערכות לומדות מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות לומדות    סילבוס של פרויקט במערכות לומדות 
236779 יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי מידע קטלוגי עבור יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי   יסודות אלגוריתמיים למידע מאסיבי ניתן בסמסטר אביב 2019 
236780 אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי מידע קטלוגי עבור אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי  דף הבית של אלגוריתמים לניהול זכרון דינמי  
236790 שיטות רב-סריג מידע קטלוגי עבור שיטות רב-סריג  דף הבית של שיטות רב-סריג  
236800 סמינר בהנדסת תוכנה מידע קטלוגי עבור סמינר בהנדסת תוכנה סילבוס של סמינר בהנדסת תוכנה    
236801 סמינר במדעי המחשב 1 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 1דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1  דף הבית של סמינר במדעי המחשב 1 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1  סילבוס של סמינר במדעי המחשב 1 
236802 סמינר במדעי המחשב 2 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 2דף הבית של סמינר במדעי המחשב 2 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 2    
236803 סמינר במדעי המחשב 3 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 3 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3    סילבוס של סמינר במדעי המחשב 3 
236804 סמינר במדעי המחשב 4 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 4דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4   דף הבית של סמינר במדעי המחשב 4 סילבוס של סמינר במדעי המחשב 4 
236805 סמינר במדעי המחשב 5 מידע קטלוגי עבור סמינר במדעי המחשב 5    סילבוס של סמינר במדעי המחשב 5 
236813 סמינר באלגוריתמים מידע קטלוגי עבור סמינר באלגוריתמים  דף הבית של סמינר באלגוריתמים  
236814 סמינר בשיטות אימות פורמליות מידע קטלוגי עבור סמינר בשיטות אימות פורמליותדף הבית של סמינר בשיטות אימות פורמליות סילבוס של סמינר בשיטות אימות פורמליות    
236818 סמינר בביואינפורמטיקה מידע קטלוגי עבור סמינר בביואינפורמטיקהדף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה  דף הבית של סמינר בביואינפורמטיקה סילבוס של סמינר בביואינפורמטיקה  
236823 סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית    סילבוס של סמינר בעיבוד אינפורמציה קוונטית 
236826 סמינר במסדי נתונים מידע קטלוגי עבור סמינר במסדי נתונים   דף הבית של סמינר במסדי נתונים 
236828 פרויקט במערכות מחשבים מידע קטלוגי עבור פרויקט במערכות מחשביםפרויקט במערכות מחשבים ניתן בסמסטר אביב 2018    
236834 סמינר במערכות אחסון מידע מידע קטלוגי עבור סמינר במערכות אחסון מידע    סילבוס של סמינר במערכות אחסון מידע 
236860 עיבוד תמונות דיגיטלי מידע קטלוגי עבור עיבוד תמונות דיגיטלי  דף הבית של עיבוד תמונות דיגיטלי  
236861 ראיה חישובית גאומטרית מידע קטלוגי עבור ראיה חישובית גאומטרית  דף הבית של ראיה חישובית גאומטרית  
236862 ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות מידע קטלוגי עבור ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות  ייצוגים דלילים ויתירים ויישומיהם בעיבוד תמונות ואותות ניתן בסמסטר חורף 2018-2019  
236873 ראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור ראיה ממוחשבת  דף הבית של ראיה ממוחשבת  
236874 פרויקט בראיה ממוחשבת מידע קטלוגי עבור פרויקט בראיה ממוחשבת סילבוס של פרויקט בראיה ממוחשבת   פרויקט בראיה ממוחשבת ניתן בסמסטר אביב 2019 
236927 מבוא לרובוטיקה מידע קטלוגי עבור מבוא לרובוטיקה  דף הבית של מבוא לרובוטיקה  
236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית מידע קטלוגי עבור מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  דף הבית של מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית  
238902 סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים מידע קטלוגי עבור סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפיםסמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים ניתן בסמסטר אביב 2018   סמינריון מחקר בקומבינטוריקה ותורת הגרפים ניתן בסמסטר אביב 2019