הופיע גליון הבכורה של HOMEPAGE – מגזין הפקולטה למדעי המחשב.

The inaugural issue of HOMEPAGE - the CS Faculty magazine -
is now availableכחלק מתכנית חדשה להעמקת הקשר בין הפקולטה לבוגרים והקהילייה הקרובה,  פרסמה היום הפקולטה למדעי המחשב את הגליון הראשון של HOMEPAGE – מגזין חצי-שנתי. המגזין נשלח לכל הסטודנטים והבוגרים וניתן להשיג עותק בתחנות חלוקה בתוך בניין טאוב. עותק אלקטרוני מצוי ב- www.cs.technion.ac.il/magazine  

בחזרה לאינדקס החדשות יום רביעי, יוני 21, 2006