פרופ' אברהם למפל הוכרז כזוכה מדליית המינג

Prof. Abraham Lempel receives the 2007 IEEE Richard W. Hamming Medalהפקולטה למדעי המחשב גאה להודיע שפרופ' אברהם למפל הוכרז כזוכה של פרס 2007 IEEE Richard W. Hamming Medal היוקרתי.
About the Hamming Medal ;
Previous recipients; ;
Committee roster

תמונות

  • תמונה 1

בחזרה לאינדקס החדשות יום חמישי, נובמבר 23, 2006