פרס EuroSys לדן צפריר

EuroSys Award to Dan Tsafrirברכות חמות לדן צפריר על זכייתו בפרס: EuroSys Jochen Liedtke Young Researcher Award

הפרס ניתן בכל שנה לחוקרים צעירים על הישגים יוצאי דופן במחקר פיתוח מערכות תוכנה, המתבצע בתוך 10 שנים מסיום הדוקטורט.

בחזרה לאינדקס החדשות יום שלישי, מאי 1, 2018