תמונה של אריה טל

אריה טל

יצירת קשר
דף בית:
http://www.cs.technion.ac.il/~arietal/
דואר אלקטרוני:
arietalcs.technion.ac.il
מנחה
פרסומים נבחרים
 • Christopher Barton, Arie Tal, Bob Blainey and José Nelson Amaral.
  Generalized Index-Set Splitting.
  In CC'05, 106-120, 2005 [bibtex]
 • Alain Azagury, Germán S. Goldszmidt, Yair Koren, Benny Rochwerger and Arie Tal.
  Khnum - A Scalable Rapid Application Deployment System for Dynamic Hosting Infrastructures.
  In Integrated Network Management'03, 307-320, 2003 [bibtex]
 • Guansong Zhang, Francisco Martínez, Arie Tal and Bob Blainey.
  Busy-Wait Barrier Synchronization Using Distributed Counters with Local Sensor.
  In WOMPAT'03, 84-98, 2003 [bibtex]